От анализ до внедряване.

Услуга за изпращане на съобщения в реално време, с най-добра скорост, най-добра производителност и най-гъвкаво приложение

Лесна за използване


Ние обслужваме ...

+ 1390 Приложение

Continuous and direct contact

+144610 Съобщения

Mark observers are in constant contact with your application

+1105764 Свързвания

Support all applications

Нови възможности за развитие на най-добрите приложения Уведомленията и съобщенията пристигат до посетителите и членовете в същото време, в което вие ги изпращате

image/svg+xml